Pané Collection SET
sale icon
best icon
md icon
293,130
12% 257,954
쿠폰 사용시
244,954

패네 미니미

                                                  |              


패네 미디

                                        


패네 벤티

                                          |              


갓 구워낸 토스트에 영감을 받은 푹신한 바디감

숄더스트랩 포함으로 토트/숄더/크로스 3가지 연출 가능

밑면이 넓은 디자인으로 넉넉한 수납

크링클 느낌의 비건레더 / 부드러운 비건 스웨이드

따뜻한 밤색 톤의 스웨이드 안감


지금 보고 계신 제품의 연관 제품을 탐험해보세요.고민 된다면, 디어니스의 베스트 셀러를 만나보세요.